1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Civil Rights Defenders' Emergency Fund

En fond för akut stöd till utsatta människorättsförsvarare.Genom medel från akutfonden hjälper vi människorättsförsvarare att tillfälligt gömma sig, lämna landet, få rättshjälp eller att skydda viktig kommunikation, såsom vittnesuppgifter eller andra känsliga dokument. Det är ofta brådskande insatser som kräver hög sekretess.

Välj Projekt Läs mer...

Civil Rights Defenders arbete för mänskliga rättigheter

Civil Rights Defenders är en oberoende människorättsorganisation som försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare.Vi arbetar i några av världens mest repressiva stater och regioner där vi tillsammans med lokala krafter kämpar för långsiktig och hållbar förändring – men också i Sverige för att ta ett ansvar för de mänskliga rättigheterna på hemmaplan. Genom att vi är där det händer kan vi göra större nytta. Ditt stöd möjliggör vårt arbete!

Välj Projekt Läs mer...